07 juli 2010

Blöjor - ett israeliskt glädjeämne?

Hur illa det egentligen ser ut för Israel illustreras tämligen väl av Lisa Abramowicz triumferande smisk-på-fingrarna-kommentar; att blöjor ”tilläts” redan 2009 till Gaza.
Förvisso. Men det innebär ju bara att blöjor innan dess var förbjudna av israelerna...

Att man storsint sanktionerade blöjor för något år sedan, är knappast något som en demokrati i några andra sammanhang hade slagit sig på bröstet över.
Nu bryter vi inte lika mycket mot palestiniernas mänskliga rättigheter, typ…

En lite lustig omständighet är valet av källa för uppgifterna, en artikel av Howard Schweber, som egentligen är kritisk till blockaden, israels godtyckliga uppförand och påpekar att det faktiskt pågår en väldokumenterad humanitär kris i Gaza.
Men detta framgår inta av citeringen, och man väljer att inte länka till originaltexten heller.

"One of the arguments one hears a lot from Israel's representatives and supporters is that there is no humanitarian crisis in Gaza and that the blockade only keeps out dangerous materials.
The blockade, according to Israeli government spokesman Mark Regev, is only aimed at preventing the shipment of weapons to Hamas.
"
Så inleda artikeln, och utöver Mark Regev kan man även lägga till Lisa Abramowicz, som sannerligen är Israeliska utrikesdepartementens inofficielle talesperson i Sverige.

Som sidfot på webbsidan där inlägget är publicerad har man den i sammanhanget fullständigt osannolika texten ”Svensk Israel-information behövs - om sanningen ska fram”… (min kursivering)
Kommentarer överflödiga.


Ännu märkligare - men knappast oförutsägbar - är Abramowicz reaktion på Svenska Hamnarbetarförbundets blockad av israeliskt gods.
Samtidigt som det hävdas att den svenska blockaden är en marginell "isolerad händelse internationell" och högst meningslös, påstår man ändå att blockaden skulle vara en del av hindret för fred i Mellanöstern. Logik?

Om det är någon som ska anklagas för att ”blockera freden”, måste det i rimlighetens namn sådana fall i vara Israels blockad av Gaza.


Vidare, blockaden skedde under parollerna - Häv blockaden av Gaza, Tillåt en oberoende internationell utredning av den våldsamma bordningen av Frihetsflottiljen.
Detta bemöts med ett: "Svenska Hamnarbetareförbundet agerar vare sig i fredens eller i palestiniernas intresse – utan i klar strid med såväl Förenta Nationernas och EU:s som det samlade världssamfundets uppfattning om hur fredens sak bäst skall främjas".

Verkligen?
Abramowicz missbruk av FN:s Säkerhetsråd är sannerligen iögonfallande.
Säkerhetsrådets resolution 1860 från januari 2009, som just behandlar Gaza och godstrafik, stipulerar detta:


"Emphasising the need to ensure sustained and regular flow of goods and people through the Gaza crossings,"

"Calls for the unimpeded provision and distribution throughout Gaza of humanitarian assistance, including of food, fuel and medical treatment"


(Unimpeded betyder obehindrat…)

Gaza behöver 2400 lastbilslass i månaden, för närvarande har Israel ökat från 500 till strax under 800..
Och de stora mängder cement och annat byggnadsmaterial som behövs för att bygga upp Gaza, efter Israels motbjudande anfall på befolkningen där - tillåts fortfarande inte…


Sålunda, samtidig som Abramowicz blundar inför blockaden av fullt legitimt gods till Gaza som räknas i åratal och hundratusentals ton, utgjuter sig hon över en högst blygsam och symbolisk blockad på 1 veckas tid, av ca 500 ton…

Vad FN:s Säkerhetsråd har beslutat i frågan struntar hon blankt i fram till den 31 maj 2010, då deras uttalande plötsligt blev oerhört betydelsefullt - för då gick det nämligen att slå i huvudet på Svenska Hamnarbetareförbundet!

Abramowicz fortsätter; "Inte heller inom den internationella fackföreningsrörelsen har Svenska Hamnarbetareförbundets agerande något stöd". Detta är rent felaktigt.
Palestinian General Federation of Trade Unions förespråkare den blockad Hamnarbetareförbundet genomförde.
Palestinian trade unionists call on dockworkers to block Israeli trade
PGFTU: We are all Gazans
Palestinian Labor Leader Calls for Boycott and Divestment

"Världens ledande internationella fackföreningsorganisation ITUC – International Trade Union Confederation – avvisade den 25 juni fullständigt tankarna på bojkott och isolering. Istället välkomnade man ett “banbrytande avtal” mellan den israeliska fackföreningsrörelsen Histadrut och Palestinian General Federation of Trade Unions, deklarade att man “kommer att fortsätta stödja ett förstärkt samarbete mellan palestinsk och israelisk fackföreningsrörelse", skriver Abramowicz.

ITCU må vara motståndare mot en blockad och har välkomnat ett avtal från 2008!, men att framställa kongressen som någon klang och jubelföreställning för Israel är fullständigt missvisande.

Om man återigen går till källorna, så kan man se att ITCU i realiteten, tvärt om, var djupt kritiskt till den israeliska politik som Abramowicz & Svensk Israel information med näbbar och klor ständigt försvarar!

Ett axplock:
"Congress asserts that the full implementation of UN Security Council Resolution 242,(1967), which recognises the 1967 borders,"

"Congress calls for the lifting of the blockade on Gaza in line with UN Security Council Resolution 1860 (2009) and for Israel to end the occupation of the West Bank and to remove all settlements.". [s. 3]

"Congress calls for the wall to be removed". [s. 4]

"to bring to justice those guilty of war crimes and other crimes against humanity, to strengthen the International Criminal Court, and to support the adherence of UN member states to the injunction of the Charter of the United Nations to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state". [s. 5]

Inte riktigt den bilden som man försöker måla upp. "Svensk Israel-information behövs - om sanningen ska fram"...

Svenska Hamnarbetarförbundet bemöter och korrigerar Abramovicz här.


Det är oerhört talande och märkligt hur engagerade svenska Israelvänner blir när Israel riskerar att straffas för sitt rent urusla uppförande.
Borde det inte vara mer meningsfullt att i stället arbeta för att upphovet till åtgärderna elimineras - den Israeliska ockupationen och terrorn mot palestinierna.

Men, det är givetvis enklare att fokusera på detaljer som blöjor, istället.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det var vael foerst 2009 som bloejor blev klassade som ofarliga. :D

Israels regimer ser det som sin raettighet att ta mer och mer territorie, vilket enligt internationell lag aer otillaatet.

Det finns en graensdragning som FN gjort som har en stor del av vaerldens stoed, som delar Palestina och Israel i tvaa ungefaer lika stora bitar.

Det aer bara ett enda land som laegger veto, veto som saboterar en raettvis delning, som saboterar fred.

Anledningen heter det militaerindustriella komplexet som genom korruption av politiker tjaenar storkovan paa militariseringen.

/MrPerfect72
Medlem av Aktiv Demokrati

08 juli, 2010 07:16  
Anonymous Anonym said...

En mycket viktig post om blöjor :-)
Helt på Guardians nivå.

08 juli, 2010 21:03  
Anonymous Anonym said...

Antisemitism minsann... Så originellt från israellobbyn att komma på nåt sånt... Tryter sakargumenten mu igen?

09 juli, 2010 08:19  
Anonymous Ofer Maimon said...

Jag orkar inte läsa allt ditt blaj, det orkat inte ens dina Jihad-polare. Du skriver helt enkelt år h-e för långa och oekonomiska, pladdriga texter. Att debatten handlar om blöjor säger väl det mesta...Nu ville jag dock veta vad du hade att säga om Libanon-skjutande men tji fick jag. De palestinska saken har uppenbarligen tagit semester.

05 augusti, 2010 17:11  
Blogger Guardian said...

Nej Ofer, den palestinska saken har inte tagit semester - däremot har jag haft.

En konflikt som rullat i 60 år lär knappast förändras i grunden på fyra veckor...

09 augusti, 2010 15:45  

Skicka en kommentar

<< Home