01 augusti 2008

EU måste ställ krav - stoppa tortyrenSpänningarna mellan Fatah och Hamas har återigen blossat upp i Gaza efter en explosion på ett café med ett antal döda Hamas medlemmar som följd.

Detta är bara en incident i raden av aktioner de båda grupperingarna riktar mot varandra. Lite förenklat kan man säga att Hamas slår ner på Fatah i deras kontrollerade område Gaza, och Fatah bekämpar Hamas på Västbanken, med benäget stöd och godkännande av Israel.

Båda grupperna har en historia av rivalitet, där Fatah styrkor under dåvarande chefen Mohammed Dahlan under under 10 års tid bekämopade Hamas och under 1996 genomförde tusentals arresteringar av Hamas anhängare i Gaza, efter att Hamas genomfört en rad självmordsdåd i Israel. (Hamas å sin sida hävdar att dåden var hämnd för ett israeliskt mord på en av deras 1 2)

Human Rights Watch har i en nyligen släppt en rapport med dyster läsning, där man konstatera att "tortyr, arresteringar och övergrepp" är vanliga från båda grupperna.

Oavsett vem som felar mest så måste ändå en av premisserna för västs massiva stöd till säkerhetsstyrkorna på Västbanken, vara att man inte begår övergrepp.
Human Rights Watch konstaterar:
"Stopping torture and other serious abuses should be an essential condition for the massive western support to West Bank security forces," Stork said. “Money and training should not go to forces or commanders who flaunt Palestinian or international human rights law.