30 juni 2012

Palestinas första bidrag till Världsarvet


Igår fredag den 29 juni 2012 skrevs det historia då UNESCO med röstsiffrorna 13-6 tilldelade Födelsekyrkan i Betlehem och pilgrimsvägen dit, en plats på listan över Världsarv.

Föga förvånande så motsatte sig både USA och Israel detta, liksom de tidigare motsatt sig ett palestinskt medlemskap i UNESCO. Men det hade man inget för.