30 september 2008

Israel bygger bort den judiska staten?

De israeliska upphandlingarna för nya bosättningar ökade med 550 % de först åtta månaderna under 2008, jämfört med hela 2007, rapporterar Peace Now.

Majoriteten av upphandlingarna gjordes en månad efter Annapoliskonferensen, där då Ehud Olmer dyrt och heligt stod och lovade att man skulle följa "Vägkartan". Där det explicit statuerades att Israel skulle upphöra med denna aktivitet.
Men i vanlig ordning, så bryr man sig.

En precis liknande utveckling skedde under Oslo-åren, då bosättarnas antal på Västbanken fördubblades under Ehud Baraks försorg.

Det kan ju vara värt att komma ihåg att hela tanken med "tvåstatslösningen", har sin grund i att den heliga judiska demografin i Israel inte ska rubbas. Därför ska palestinierna ha en egen stat - men den tanken har helt försvunnit hos det maktfullkomliga israeliska styret.

I slutändan så kanske det ändå blir som araberna hela tiden har föreslagit, en binationell stat vid namn Palestina – tänk vilken framgång för demokratin i Mellanöstern.