22 juni 2011

Skönmålning var ordet...

Varför ägnar sig Sveriges utrikesminister åt skönmålning av Turkiet?

Insiktsfullt av Lisa Abramowicz avlönad Israellobbyist, som har gjort det till sin livsuppgift att försvara Israeliska kränkningar av de mänskliga rättigheter.