06 september 2010

En sellektiv tolerans

Nu har det gått ca 14 dagar sedan Eden Abargils förnedrande bilder från sin militärtjänstgöring, flöt upp till den israeliska och omvärldens medvetande.

Den israeliska militärtjänstgöringen brukar ske i slutet av tonåren, och idag publicerar Haaretz en undersökning gjord ibland 15-18 åringar i Israel. Det är sannerligen ingen upplyftande läsning, för oss demokrater.

På frågan om de skulle göra militärtjänst, så skulle 83 procent göra det, 59 % ville inte ingå i stridande förband.
När det gällde tjänstgöring på ockuperad mark så skulle strax under var fjärde vägra, 24 %, medan nästan hälften skulle tjänstgöra där, 47 %.
Något motsägelsefullt, men att vakta någon av de hundratals vägspärrar som förpestar palestiniernas vardag, kanske inte per definition inte anses vara ”stridande” i Israel, vad vet jag…

96 % ville att Israel skall vara en judisk och demokratisk stat, 27 % ansåg att de som var mot detta skulle ställas inför domstol, och 41 % ansåg att de skulle få sitt israeliska medborgarskap indraget.
Observera - om man skulle förespråka en modern stat av demokratiskt europeiskt snitt, som exempelvis Sverige eller Norge - så skulle man hamna inför domstol och riskera att förlora medborgarskapet.
Att demokratiförespråkare är utsatta i Burma och Iran eller någon annan diktatur är knappast förvånande, men Israel…

Rörande fullständiga rättigheter, ansåg 64 % att palestinier i Israel inte hade det - varav 59 % ansåg att det skulle vara så! Hoppsan...

2008 när demokratin mättes ibland 167 stater så toppade Sverige och Danmark, medan Israel återfinns på 38 plats under ”bristfälliga demokratier”.
När man via dagens undersökning ser den demokratiska återväxten i Israel, så känns ett förslag värdigt folkpartisten Jan Björklund med demokrati som kärnämne i den israeliska skolan, mer än angeläget.

På frågan om man skulle tolerera homosexuella i klassen i skolan var mindre än var fjärde mot detta, men när det gäller palestinier i klassen så var plötsligt hälften motståndare till detta.
Med andra ord hellre homosexuell, än arab i Israel!

Detta ställer naturligtvis påståendet om hur tolerant staten Israel är mot homosexuella i jämförelse med sina grannar, i perspektiv.
Undras om en homosexuell palestinier skulle bli bättre behandlad i Israel än en icke-homosexuell… undersökningen tyder på det.


Avslutningsvis kan man fundera på vad som hänt om man ponerar att en undersökning i Sverige hade visat på att hälften av 15-18 åringar i inte ville gå i samma klass som en eller fler judar.
Man kan nog misstänka att det skulle bli en viss uppståndelse och betraktats som en fullständig skandal - men inte i Israel.

Däri ligger skillanden mellan första och på trettioåttonde plats i demokratiranking.

Etiketter: , ,

01 september 2010

En presidents värderingar

Hur amerikanska presidenter har reagerat när det gäller israeliskt våld ger Barak Obama oss en lektion i

Så här lät det när israeliska bosättare attackerades och sköts ner från nära håll av Hamasmän på Västbanken, tisdag kväll;
"I did want to specifically take some time out to speak to the people of Israel and to the region about
the senseless slaughter that took place near Hebron yesterday
Obama said.
”There are going to be extremists and rejectionists who, rather than seeking peace, are going to be seeking destruction, and the tragedy that we saw yesterday, where people were gunned down on the street by terrorists who are purposely trying to undermine these talks, is an example of what we're up against," Obama continued.
Obama expressed condolences from the American people to the families of the terror victims, and said that the U.S. is unwavering in its support of Israel's security.


"The United States is going to be unwavering in its support of Israel's security, and
we are going to push back against these kinds of terrorist activities
said the president"
. [1]

Bosättarna och deras aktiviteter är glasklara brott mot folkrätten.
Bosättarna har inte någon legitim rätt att befinna sig på Västbanken, och är den israeliska ockupationens förlängda arm och fungerar i praktiken som mänskliga sköldar.


Nästan på dagen 3 månader tidigare hade israeliska soldater mitt i natten attackerar flera hundra turkiska fredsaktivister på på internationellt vatten. Attacken mot båten Mavi Marmara lämnar 9 döda som skjutits över trettio gånger från nära håll, oftast i huvudet och rygg. 34 skadade varav 9 allvarligt.

Då lät det så här när Obama intervjuades på CNN av Larry King;
LARRY KING: Where you stand on that? A former American president has condemned it.
PRESIDENT BARACK OBAMA: Well, you know, the United States, with the other members of the UN Security Council, said very clearly that we condemned all the acts that led up to this violence.
It was a tragic situation. You’ve got loss of life that was unnecessary


And so, we are calling for an effective investigation of everything that happened, and I think that the Israelis are going to agree to that, an investigation of international standards, because they recognize that this can’t be good for Israel’s long-term security.
Here’s what we’ve got. You’ve got a situation in which Israel has legitimate security concerns when they’ve got missiles raining down on cities along the Israel-Gaza border. I’ve been to those towns and seen the holes that were made by missiles coming through people’s bedrooms. So
Israel has a legitimate concern there
. On the other hand, you’ve got a blockade up that is preventing people in Palestinian Gaza from having job opportunities and being able to create businesses and engage in trade and have opportunity for the future.

LARRY KING: Premature, then, to condemn Israel?
PRESIDENT BARACK OBAMA: Well, I think that we need to know what all the facts are, but it’s not premature to say to the Israelis and to say to the Palestinians and to say to all the parties in the region that the status quo is unsustainable.[2]

Den israeliska militären har ingen rätt att överhuvudtaget attackera turkiska båtar på internationellt vatten. Tilltaget är inget annat än vad som sker utan för Afrikas kust och brukar i alla andra fall, när inte Israel är inblandat , betraktas som rent sjöröveri.

Om inte Barak Obama kan visa upp mera respekt och avståndstagande för israeliska illdåd behöver han överhuvudtaget inte kommentera Hamas missgärningar.
Skäms!

Etiketter: ,