21 oktober 2008

En falskspelande Kvartett


För ett par veckor sedan så lämnade 21 stycken internationella hjälporganisationer en rapport rörande den så kallade "Kvartettens" (EU, USA, Ryssland & FN) arbete och måluppfyllelse - 6 år senare.
Man tanke på utvecklingen på marken så vore det väl synd att kalla rapporten för en större sensation, men med tanke det stora pådraget i Annapolis för senast ett år sedan, när Vägkartan skulle "återupplivas", så hade man kunnat förvänta sig något.


Kvartetten hade identifierat sex olika nyckelområden som var viktiga och grundläggande för en bredare fredsprocess.

Bosättningarna - här har kvartetten markerat sitt motstånd mot dessa, trots det fortsätter de olagliga bosättningarna att öka.
Till och med i Bush egen "Vägkarta" från år 2002 nämns explicit ett stopp på detta, men inget sker…
Inte ens de embryon till kommande bosättningar, "utposterna" (som dessutom även är olagliga under israeliska lag, förutom den internationella) har man gjort några seriösa försök att montera ner.

Rörelsefrihet – Sedan länge är det den rigida israeliska blockeringen av möjligheterna att transportera gods och varor på Västbanken och till/från Gaza, som har gjort att den palestinska ekonomin fortsätter att stagnera – vilket på sikt kan vara ett hot mot hela fredsprocessen.

Från november 2007 till juli 2008 ökar antalet hinder på Västbanken ifrån 561 till 609, och sedan avtalet om rörelsefrihet förhandlades fram för 3 år sedan har hindren ökat med 62 %.
Idag lever nästan hälften av palestinierna (46 %) i fattigdom på Västbanken, 80 % i Gaza.

När palestinier inte har tillträde till 40 % av Västbanken (bosättningar, vägar utposter mm) så ligger siffrorna ligger helt i linje med vad man kan förvänta sig om man berövas den mänskliga rätten att röra sig fritt, eller ha tillgång till sin mark.
I Sverige är den viktigaste diskussionen i denna fråga om det är rätt, eller fel att kalla det Apartheid…

Gaza – eldupphöret har i stort åtföljts ifrån båda sidorna, och säkerheten för israeler och Gazabor har ökat – men i Gaza har inte folk kunna återgå till det dagliga livet.
Det råder fortfarande totalt stopp när det gäller export av palestinska varor ifrån Gaza – och därmed finns det inga möjligheter att förbättra Gazas ekonomi långsiktigt.
Exempelvis så har enbart 198 av 10 000 handlare och affärsmän ifrån Gaza inkasserat resetillstånd – det är 2 %.

Embargot mot Gaza hålls på plats av Israel på tre fronter, den återstående är USA-lierade Mubarak, fångvaktare. Detta har i sin tur gjort att situationen i Gaza är den sämsta någonsin sedan ockupationen började 1967.

Reformering av de palestinska säkerhetsstyrkorna har haft viss framgång. Vissa palestinska problemområden som har blivit bättre, samtidigt är det problem med övergrepp ifrån säkerhetsstyrkorna. Dessutom så har Israel, i vanlig ordning, förhindrar och vägrar adekvat utrustning till styrkorna , ex övervakningsutrustning, skottsäkra västar mm.

Donationer – man har lyckats att säkra donationer, men målet att förbättra palestiniers vardag har inte kunnat säkras långsiktigt.
Detta hänger naturligtvis ihop med att donationer i sig inte hjälper så mycket, så länge som andra viktiga bitar som ekonomi och rörlighet fungerar

Den privata palestinska sektorn - förutom ett par strö exempel har det inte hänt något, trots stora försök.
I och med att man har misslyckats med att minska hindren för rörlighet och den palestinska ekonomin i stort, blir det därmed är det svårt att få den privata sektorn att utvecklas…

Rapporten summerar:
"Consideration of Quartet statements against prevailing facts on the ground indicates that, at present, the Quartet is failing to successfully execute its role. In five of the ten areas there has been either no significant progress or an actual deterioration in the situation. With respect to the other five areas – the cessation of violence in Gaza, reinvigoration of the private sector,
the fulfilment of donor pledges, and Palestinian security sector reform and increasing fuel to Gaza – there have been specific achievements but not approaching the scale demanded by the Quartet. This report illustrates that there are three key areas in which effective action is needed to cope with the humanitarian crisis and sustain prospects for peace: access and movement, settlements, and returning normal civilian life in Gaza. So far, the Quartet has failed in its efforts to address them."


"The Quartet should urgently consider means by which it can (either collectively or through the coordinated efforts of individual members) go beyond repeated public censure and start holding parties to their obligations under the roadmap and international law. Without a real improvement on the ground, it will become necessary to consider what the future is for the Middle East Quartet."


Den mycket enkla anledningen till Kvartettens usla resultat stavas U – S – A.
Det är naturligtvis inte rimligt att samtidigt som man säger sig verka för fred, så håller man ockupanten bakom ryggen politiskt, genom att blockera FN, och dessutom ger man årligen fullständigt astronomiska summor pengar i stöd.

2007 utannonserade Bushadministrationen en ökning av det militära stödet med 25 % till Israel. Summan landar på ofattbara 30 biljoner dollar, dvs 30 miljarder de närmaste 10 åren – sedan kommer givetvis annat ekonomiskt stöd därtill.


De flagranta israeliska överträdelserna ignoreras och det är värt att notera att de enda som i sammanhanget har dragit på sig sanktioner - är de ockuperade palestinierna – och detta skedd när man i motsats till Israel, följde Vägkartan och genomförde stipulerade demokratiska val.

Det är naturligtvis så; att så länge som kvartetten inte uppfyller sina egna mål och istället agerar som USA:s förlängda arm - finns det verkligen fog att ställa sig frågan om dess existens är berättigad.